Nyheter 
ACRA Behandlingsprogram22/10 - 2020
Nytt ramavtal21/3 - 2011
Reportage i SIL21/3 - 2011
Missa inte intervjun i tidningen ”Bransch”02/8 - 2010

ACRA Behandlingsprogram

2020-10-22 15:42:14

                                                                                   A-CRA

är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser.

Vi erbjuder behandling/utbildning för personer som har ett pågående missbruk eller på väg in i ett missbruk! Främst vänder sig Utbildningen till personer med alkohol samt drogmissbruk men vi har sett positiva effekter även bland personer som lever i en destruktiv relation och behöver nya verktyg att förändra sin livsstil! Utbildningen är en programutbildning som ska föra ljus över sin situation och tydligt se vilken väg som är lämplig att bygga vidare på.

Vi har under det senaste år sett mycket positiva beslutsamhet hos dem som fullföljt vår utbildning/behandling som är på tre månader