Extreme Familjevård AB 

 

 

 

Välkommen till 
Extreme Familjevård

 
 Vi erbjuder:
 
Stödboenden
lågtröskelboende
utsluss lägenheter
Familjehem
 
 
 
För människor med
sociala, psykiska och drogrelaterad
problematik.
 
 
   Vi rekommenderar
klicka på videolänken
 
Se vår video på Youtube
 
 
 
.Familjehem
Vi erbjuder familjehem med olika intresseområden för att kunna möta placerades behov. Familjehemmen är belägna i hela Sverige främst i Stockholms län, Halland och Småland. De placerade erbjuds omsorg, omvårdnad och det stöd de har att förvänta sig för att få nya verktyg att hantera sin livssituation.
 
Familjevårdskonsulenten
Ger familjehemmet kontinuerligt stöd och handledning så att den placerades behov stimuleras och utvecklas under familjehemsvistelsen.
 
Klientens utveckling och förändring är den viktigaste delen i vårt arbete. Om klienten är beredd att arbeta för en förändring, villig att delta i det som sker omkring honom/henne samt vara beredd på att ta eget ansvar.
Blir resultatet välgrundat!
 
 
Vid familjehemsplacering av barn och ungdomar arbetar vi utifrån BBIC-barns behov i centrum.