Kriminalvården 

 

  

Extreme Familjevård

samarbetar med Kriminalvården och

innehar RAM-avtal

Kriminalvården jobbar ständigt med att förbättra tillvaron

för dömda personer, det är viktigt att dessa personer har något att komma ”till”

därför jobbar vi på Extreme Familjevård med att öka chanserna till ett bättre och stabilare liv efter en fängelsevistelse.

 

Kriminalvården jobbar med

 

Utslussning - för bättre frigivning

Med utslussning menas de åtgärder som underlättar övergången mellan tiden i fängelse och livet i frihet. Byte av anstalt till lägre säkerhetsklasser är en allmän utslussningsåtgärd. Det finns dessutom fyra särskilda utslussningsåtgärder. Dessa är frigång, vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång. Du kan läsa mer om dessa i högerspalten.

Utslussningen sker stegvis

Utslussningen styrs av en risk- och behovsbedömning. Utslussningen bör ske stegvis, från vistelse i sluten och öppen anstalt till ett liv i frihet. Varje tillstånd till en särskild utslussningsåtgärd föregås av en utredning av den intagnes förutsättningar att klara en vistelse utanför anstalt.

Verkställighetsplan

Varje klient inom Kriminalvården får en individuell planering för sin verkställighet, det vill säga avtjänandet av straffet/påföljden. Verkställighetsplanen ska följa klienten som en röd tråd mellan häkte, anstalt och frivård. Frivården är ansvarig för att samordna verkställighetsplaneringen. Det innebär att frivården redan från början av fängelsestraffet ska finnas med i planeringen av verkställigheten och förberedelserna för utslussningen från anstalten.

Här kommer Extreme Familjevård in i bilden med verktyg och redskap för att förbättra personens förutsättningar. Vi arbetar även med eftervård.

·          Stödboende

·          Special boende

·          Lägenhet med stöd

·          Familjehem

·          Sysselsättning