Personal 

  Nina Lundgren Tel: 072-231 06 00 

                              Verksamhetschef                                                       Tjänstgör på kontoret i Stockholm/Tingsryd 

                         

  Mångårigt arbete inom verksamhetsområdet med specialinriktning på barn ungdomar med diagnoser. Över 15 års erfarenhet av att arbeta med vård/behandling på behandlingshem/utredningshem för människor med olika handikapp, diagnoser, sociala samt missbruksproblematik. Erfarenhet i form av familjehem för barn, ungdomar och unga/vuxna sedan 1995. Utbildad inom Studio III, specialinriktade studier inom utmanande/utåtagerande beteende, kris och sorg bearbetare. Utöver detta 40 p i psykologi.

                     

Kontakta Nina Lundgren så får du den första informationen om vad Extreme Familjevård kan erbjudajust dig samt vilken person i verksamheten som besitter den erfarenheten ditt ärende kräver.

 

 Övrig personal

     Innehar socionom utbildning med mångårigt arbete samt erfarenhet i från olika verksamheter inom området. psykologer, konsultläkare, pedagoger och terapeuter.

  

 

 Robert Arnesson 0709-76 69 76

Praktiksamordnare

 

Handledare för praktikanter placerade i familjehem samt på stödboendet. Har funktionen som praktiksamordnare med utbildning som bilmekaniker, buss-och långtradarchaufförsutbildning, samordnarutbildning, logistikutbildning samt eget företag sedan 2000. Har stort kontaktnät när det gäller praktikplatser inom många olika områden.