Extreme Familjevård 

Extreme Familjevård

Grundades av Nina Lundgren med syfte att bedriva förstärkt familjehemsvård för människor med sociala, psykiska och drogrelaterade problem i södra Sverige.

Snabbt utökades verksamheten och idag finns det 3 kontor runt om i Sverige.

Stockholm,  Varberg,  Tingsryd.

 

Detta är ett tufft arbete som den placerade har framför sig. Det krävs att vi som finns nära den placerade är välinformerade om behoven och i vilken riktning vården ska för att kunna uppnå en bestående förändring. Bra samarbete med en strukturerad vardag, daglig sysselsättning och en meningsfull fritid skapar trygghet.

 

Hållbara rutiner att falla tillbaka på då det kommer svåra perioder i livet kan ha en betydande effekt. Vi kan med olika former av stöd/terapi hjälpa den placerade att skapa sig en ändamålsenlig framtid. Vi vill hjälpa den placerade att hitta nya verktyg och på så sätt lyckas med sin förändring. 

 

Slutmålet är att den placerade har skapat sig en position i samhället genom psykisk tillfredställelse, boende, en fungerande ekonomi och en sysselsättning

 

Vårt mål med familjehemsplaceringarna är att den placerade ska kunna förändra sitt förhållningssätt, skapa nya sociala kontakter som ger stöd åt förändringen.

 

Familjehemmen har olika kvalifikationer för att kunna svara upp mot de olika behoven som klienterna har. Familjehemmen är belägna i främst södra Sverige. Verksamheten arbetar med klienternas behov i centrum.

 

Bra behandlingsresultat åstadkomms när klienten är delaktig i förändringsprocessen och motiverad till att skapa förändring i livet.